УПРАВЛЕНИЕ

Управление

Представете си – собствен дом с веранда и красива градина, но без да се налага да мислите за досадни задължения като поддръжка на зелените пространства, снегопочистването, извозването на отпадъци или охраната на имота.
Ние предлагаме точно това – гаранционен и управленски мениджмънт чрез фасилити компания, доказала професионализма си през
годините.
Уверени сме че прозрачността е водещ фактор при изграждане на доверие. За това таксата за поддръжка е фиксирана само за първата година (8 лв. на кв.м от притежавания парцел), а за всяка следваща се изчислява само на база направените разходи + 10%.
Цената за поддръжка и управление включва контролиран достъп, охрана, видеонаблюдение, поддръжка на инфраструктурата, общите зелени площи, обществените спортни и развлекателни съоръжения, сметоизвозване и снегопочистване.