Природно-енергийни точки

В периода 2007-2012 г. на хълма „Св. Спас“ край с. Белчин са проведени множество геомагнитни и радиестезични изследвания, резултатите от които доказват, че районът на крепостта „Цари Мали град“ се отличава със силно енергийно поле и висока отрицателна йонизация.

За високата енергийност на това място още от най-древни времена свидетелстват и откритите в близост тракийски светилища – култови ями и кладенец-гърло, служил за проследяване на календара и наблюдаване на звездното небе.

Разположен на кръстопът между Витоша и Рила, хълмът „Св. Спас“ е идеален изходен пункт за циркуса на Седемте рилски езера
и Рилския манастир.