ОБЩ ПЛАН

Според плана на комплекса сградите заемат едва 30% от неговата площ, а останалото пространство е отредено за зелени площи, градини, детски площадки и улици. Предвидена е професионална поддръжка на парковата среда  и пространството около сградите.


Имот 58

Инфраструктура в пълен унисон с местността, превръщаща комплексът в мечтаното кътче за уединение с природата и бягство от напрегнатото ежедневие в града.  Само малка част от нейните компоненти са поливна система, използваща 3 степенно пречистена минерална вода,  дъждовен и битов канал, оптика, парково и улично осветление и ландшафт.