ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

  • ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Етнографският музей на с. Белчин е мястото в което се събра последното оцеляло от самобитността и народното творчество на местното население от епохата на Възраждането (ХVІІ в.) до началото на ХХ в. Сградата е новопостроена и бе дарена на Община Самоков от строителната компания „Главболгарстрой”. Музеят, както и целият комплекс е филиал на Исторически музей – Самоков.  Сградата е в стила на старите белчински домове от това време, а експонатите в него бяха дарени от родолюбивите белчинци.

На първия етаж сбирката представя богатото книжовно наследство.

Етнографски музей в с. Белчин

Етнографски музей в с. Белчин

От старата църква в селото са останали около тридесет ръкописни и старопечатни книги, сред които има редки и изключително ценни за българското книжовно наследство произведения- Евангилие с апостол от ХІІІ-ХІV в.; октоих; инкунабул, отпечатан в Цетина през 1494 г.; требник, печатан от Божидар Вукович във Венеция през 1540 г. и трифологий, отпечатан със средства на  Матей Безараб през 1643 г., Панагерик от 1744 г. и др.  Днес тези редки книги се намират в Народната библиотека „ Св. св. Кирил и Методий”, и също толкова са оцелели и в църквата „Св. Петка”, сега изложени тук. Видно е, че и през времето, което сме свикнали да наричаме „най-тъмните векове от нашата история”,  село Белчин е било твърдина на вярата, грамотноста и българщината.

Вторият етаж представя бита и поминъка на Белчин. Експонирани са оригинални носии, покъщнина и трудовите дейности, типични за българското село. В задния двор са експонирани стопанските сгради, инструменти и съоръжения за селскостопанския труд.