ЕКО ТУРИЗЪМ

Еко и Културен туризъм

Разнообразното природното богатство на страната ни спокойно може да бъде наречено зеленото злато на България. А най-добрият вариант да заграбим с пълни шепи от това богатство е да практикуваме екотуризъм из зелена България. Белчински извор е ситуиран сред защитени природни области, където флората, фауната и културното наследство са основните атракции за посетителите.

Трудно можем да намерим друго място в страната ни с такова разнообразие от намиращи се в близост екопътеки,  международни туристически маршрути и културно исторически забележителности.

Природни богатстваПриродни богатства